Tachyon en Tachyon Source Healing

 

Tachyon 2011

 

Founder: Ole Gabrielsen

De Tachyon energie kun je, net als Reiki, inzetten voor healing, reiniging, bescherming, etc. Je channelt deze energie met je intentie.

 

 

Tachyon energie stimuleert eenheidsgericht bewustzijn en harmoniseert ons energieveld op het diepste niveau. De holistische werking die hiervan uitgaat, straalt uit door alle niveaus van ons wezen. Dit bevordert niet alleen onze gezondheid, maar brengt ook spirituele groei en energetische bescherming. De mogelijke therapeutische effecten van Tachyon energie zijn eindeloos!

 

 

Tachyon energie is de eerste energetische structuur die zich vanuit de vormeloze structuur van het nulpuntveld in het energetisch continuüm voordoet. Het nulpuntveld is het allesomvattend energieveld, een vibrerende oceaan waar alle creatie uit voorkomt en in plaats vindt, wat op subatomair niveau alles al een eenheid met elkaar verbindt. Het energetisch continuüm draagt deze Tachyon energie naar alle eronder liggende dimensies waar het steeds verder condenseert tot uiteindelijk de fysieke vorm in onze dimensie.

 

 

Tachyon energie is de eerste vormhebbende energie die nog tot alles kan verworden. Je kunt het een beetje vergelijken met stamcellen. Stamcellen hebben een vorm aangenomen, maar kunnen nog elke vorm en functie aannemen die het organisme bevat. Het creëert perfecte vorm en herstelt richting perfecte vorm.

 

 

Tachyon is genetropisch van aard, dat wil zeggen; altijd in harmonie, balans en eenheid in de hand werkend. Het is holistisch op het diepste niveau. Het is onveranderlijk eenheidsgericht en hierdoor kan de werking niet door disharmonieuze krachten worden verkleurd of verzwakt. Tachyon energie kan geen negatieve ladingen oppikken en ook de aard van onze gedachten en gevoelens kunnen de werking niet beinvloeden.

 

 

Tachyon is geen traditionele healingsvorm. Healing-energieen zijn welliswaar intelligent van zichzelf, maar hebben wel als het ware een richting qua vorm en functie aangemeten. Hierdoor is hun bereik beperkt. Tachyon kan nog tot elke vormgegeven intelligentie verworden en hierdoor kan de Tachyon energie elke vorm en functie aannemen zodra het in aanraking komt met een specifieke vorm van disharmonieuze energie. Je zou dus kunnen zeggen dat het lichaam zelf de Tachyon energie zodanig transformeert, dat de Tachyon energie precies die werking krijgt die het lichaam nodig heeft. Het is daarom van grote therapeutische waarde. Het harmoniseert op subatomair niveau, werkt dus holistisch en versterkt daarmee ook het immuunsysteem en het zelfgenezend vermogen. Daarnaast ontstoort het schadelijke energieen van buitenaf, zoals electrosmog.

 

Tachyon Source 2011

 

Dit is een vervolg op de Tachyon inwijding.

 

Waarbij je bij  Tachyon 2011 alleen Tachyon antennes maakt, maak je bij  Tachyon Source 2011 Tachyon Source antennes. Tachyon Source antennes maken van alles dat in de buurt komt weer Tachyon antennes!

 

 

Bijvoorbeeld als je een Tachyon Source antenne naast een glazen fles met water plaatst, zullen zowel de glazen fles en het water veranderen in een permanente Tachyon antenne. Zelfs de tafel waarop de Source antenne is geplaatst zal een Tachyon antenne worden. Alles dat in de buurt komt een Tachyon Source antenne, zal veranderen in een permanente Tachyon antenne.

 

 

Stel je het gebruik van een normale Tachyon antenne voor: Overal waar je deze antenne plaatst wordt levensenergie toegevoegd. Wanneer je de antenne verwijdert, zal de levensenergie zachtjes vervagen.

 

 

Bij het gebruik van een Tachyon Source antenne, zal de hoeveelheid levensenergie niet verdwijnen omdat het object (of de persoon) een zelfonderhoudende antenne wordt die de levensenergie die nodig is, permanent uitzendt!

 

 

Als je een Tachyon Source antenne bij je draagt, zul je in staat zijn om overal waar je komt, de energie van je omgeving permanent te verbeteren. Iedereen met wie je in contact komt, wordt positief beïnvloed door de positieve energie die je uitstraalt en zij zullen permanent worden beïnvloed!

 

 

Tachyon Source 2011 zal het geven behandeling en inwijdingen verbeteren en verder versterken.

 

 

Voordelen bij gebruik van Tachyon- energie:

 


- Versterking van het immuunsysteem. Van de meeste gebruikers horen wij, dat ze minder vaak ziek en verkouden zijn.
- Activering van het zelfgenezende vermogen. Vooral bij sport-, snij- breuk- en brandletsel wordt het genezingsproces aantoonbaar bespoedigd.
- Harmonisering van allerlei pijnverschijnselen. In de meeste gevallen worden de pijnklachten verzacht of geheel opgelost. Migraine aanvallen bijvoorbeeld, doen zich niet meer zo vaak en intensief voor.
- Harmonisering van allergieën

- Geestelijk welbevinden, stresssituaties worden gemakkelijker verwerkt, de levensvreugde vergroot.
- Verbetering van het slaapgedrag
- Ontstoring/ harmoniseren van elektrosmog, aardstralen, wateraders, zendmasten, etc.
- Orde in de chaos. Tachyonenergie bestrijdt de ‘entropie’, de fatale neiging tot wanorde en chaos, aangetoond door Ilya Prirogyn.
- Terugwinning van de volle levenskracht, in andere culturen Chi en Prana genaamd.
- Herstel van de chakra’s, de zeven energiecentra in het lichaam zoals in de Oosterse culturen worden beschreven, die weer verticaal, energiegrijpend, naar boven worden gericht.
- Optimalisering van de zelfgenezingskracht in ons organisme – o.m. snellere genezing van sportletsels – en van onze natuurlijke weerstand tegen ziekten. Een en ander heeft voor gevolg dat zelfs degeneratieve processen kunnen worden opgehouden, soms zelfs teruggedraaid.
- Het in evenwicht brengen van beide hersenhelften, het rationele links en het intuïtieve rechts. De hersenen die bij de meeste mensen in een zgn. bètatoestand verkeren (13-30 Hz), typisch voor gefragmenteerd, disharmonisch, gestrest bewustzijn, evolueren naar het alfabereik (7.78-13Hz). Dat werd met het Elektro-encefalogram aangetoond. In alfabereik nemen zij beter op en worden creatiever. Als de hersenen zich in de onevenwichtige bètatoestand bevinden is ook de hartchakra verstoord en krijgt het hart minder energie.
- Betere opname van zuurstof en voeding.
- Doorgaans ook vermindering van trek in genotartikelen: tabak, koffie, alcohol ed.
- Betere doorbloeding.
- Toenemende kracht, uithoudingsvermogen en betere reflexen. Het is niet toevallig dat heel wat Duitse topsporters waaronder voetballers in de eredivisie voetbal, tachyonproducten gebruiken om hun fysieke prestaties te optimaliseren.
- Verzachting van pijntoestanden.
- Chronische ziekten ontwikkelen zich niet verder, verbeteren doorgaans, het pijnbeeld verzacht.
- Schadelijke elektromagnetische invloeden en elektrosmog, uitgaande van toestellen zoals TV en computer worden geneutraliseerd en geopatische stoorvelden (wateraders e.d. verliezen het grootste deel van hun schadelijkheid. Is de ontstoring niet totaal, dan is ze toch zo groot dat men het duidelijk gewaar wordt.
- En ten laatste, maar niet in het minst belangrijk, de lichaamsontgifting wordt geoptimaliseerd. En zoals ook met homeopathie treedt eerst een korte verslechtering op, alvorens de definitieve verbetering begint.

 

Ik kan deze Tachyon Source Energie plaatsen in elk voorwerp, kijk ook op:

 

 www.facebook.com/groups/133858547250639

 

daar heb ik diverse artikelen zoals:

* engelen

*sieraden

*mineraal stenen ect

waar ik een Tachyon Source allround antenne van maak voor u.

Een laatste aanwijzing:
Tachyonproducten zijn niet bedoeld ter vervanging van een medische behandeling door een arts of een geneeskundige. Ze zijn vrij van bijverschijnselen, werken uitsluitend levensbevorderend en laten zich met alle natuurgenezingsprocessen combineren.